Preise 


Hauptsaison
(Mai - Oktober)

40,- € pro Tag

 Nebensaison
(November - April)
40,- € pro Tag
 Langzeitmiete möglich. Preis auf Anfrage.